Photo by Jason Rosewell on Unsplash

Sodobna vzgoja – vzgoja za agresivno vedenje otrok

Predstavniki permisivne paradigme na področju vzgoje in izobraževanja otroka dojemajo predvsem kot razumsko, racionalno bitje, kjer so v ospredju otrokove želje in potrebe. Otroka se ne sme v ničemer omejevati, vse se mu mora dati na izbiro, starši oz. svet odraslih so nekakšni dežurni izpolnjevalci otrokovih želja in potreb. Velik napor gre v to smer,…

Strokovni članki

2023 Kristovič, SebastjanHolistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija] Članek v strokovni reviji V: str. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 )), 2023, ISSN: 978-961-7183-12-2, (Avtorji in dodatek k nasl. v kolofonu).Povezava | BibTeX@article{Kristovič_2023, title = {Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija]}, author = {Sebastjan…