Logopedagogika - holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

Spoštovani pedagoški in strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, spoštovani starši!

Vljudno vabljeni na on-line brezplačna predavanja in strokovno razpravo z okroglo mizo o vzgojno-izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji, ki bo 28. septembra 2022 ob 17. uri.

Šola in vrtec sta v Republiki Sloveniji v veliki meri izgubila strokovno avtonomijo in integriteto. Pedagoško dostojanstvo klone pod pritiski sistemske permisivne paradigme, približevanje pomena in lepote novega znanja pa je postalo nepomembno. Še več, cilj nikoli ne bi smel biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celovito razvita in integrirana osebnost. Pomen vzgoje se je povsem izgubil.

dr. Sebastjan Kristovič

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo
Izr.prof. dr. Sebastjan Kristovi?, predavatelj na Alma Mater Europaea – ECM
Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, vodja 3 letnega ARRS projekta Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja

Pereča vprašanja vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji

Strokovnjaki se bodo v okviru predavanj in odprte razprave dotaknili najbolj perečih vprašanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji:
Vprašanje avtonomije šole in vrtca
Vloga in pomen vzgoje v vrtcu in šoli
Duševno zdravje otrok in mladostnikov
Zaslonska zasvojenost in škodljivi vplivi družbenih omrežij
Predstavitev izsledkov ARRS projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja in znanstvene monografije.
Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji (smernice in strateški dokument). Smernice UNESCA in Evropske komisije.
Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje.
Po krajših predavanjih vseh sodelujočih bo sledila okrogla miza oz. odprta razprava. Srečanje bo predvidoma trajalo 2 pedagoški uri.

On-line!

28. september 2022 ob 17. uri
Vsi udeleženci bodo brezplačno prejeli monografijo: LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE.

Ob prijavi prejmete na vaš e-poštni naslov individualni link za dostop do srečanja.

Sodelujoči:

Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

je vodja ARRS (Agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije) projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja. Že več let sodeluje s starši, učitelji in vzgojitelji v obliki individualnih obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja. Deluje tudi kot raziskovalec s področja logoterapije, eksistencialne analize, duševnega zdravja in vzgoje. Je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo in profesor na fakulteti Alma Mater Europaea – ECM, kjer je tudi prorektor za študijski proces. Dr. Kristovič je tudi član Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).
Prof. dr. Gordana Buljan Flander

Prof. dr. Gordana Buljan Flander

je mednarodno priznana klinična psihologinja in psihoterapevtka ter ustanoviteljica Poliklinike za zaščito otrok mesta Zagreb. Redno deluje kot sodna izvedenka za zlorabljene in travmatizirane otroke. Leta 2018 in 2019 je postala dobitnica nagrade za življenjsko delo na področju varstva otrokovih pravic in državne nagrade za znanost. Je avtorica in urednica številnih znanstvenih in strokovnih knjig, priročnikov, brošur, poglavij v univerzitetnih učbenikih iz področja zaščite otrok, duševnega zdravja in njihovih pravic. Kot svetovalka sodeluje z UNICEF Hrvaška, Slovenija, Srbija, Črna gora in BiH.

Gregor Pečan

je od leta 2015 predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev in dolgoletni ravnatelj na Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Po študiju je poklicno pot začel kot profesor strokovnih predmetov na srednji šoli. Leta 2001 je začel s poučevanjem na osnovni šoli. Pet let kasneje je prvič postal ravnatelj. Ta poklic opravlja že 16. leto. Je zagovornik »zdrave pameti« in oseba s številnimi hobiji.

Asist. Jasmina Kristovič, mag. ZDŠ

je predstojnica Svetovalno-terapevtskega centra za družine, pare in posameznike, ki deluje v okviru Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo. Je psihoterapevtka, magistrica zakonskih in družinskih študij ter absolventka na doktorskem študiju. Kot raziskovalka na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov deluje v raziskovalnem programu Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (ARRS).

Doc. dr. Polonca Pangrčič

je doktorirala s področja didaktike nadarjenih učencev in deluje kot raziskovalka v raziskovalnem programu Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (ARRS). Že več kot petnajst let deluje na področju izboljšanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji ter objavlja znanstvene in strokovne članke s področja kurikularnih izboljšav. Redno sodeluje na konferencah s področja poučevanja nadarjenih, talentiranih in ustvarjalnih učencev, didaktičnih in kurikularnih novosti ter celostnega vzgojno-izobraževalnega pristopa.

Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je celovito delujoča, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. V skladu s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Zato je ena izmed ključnih nalog in obenem izzivov pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema razvijanje veselja in strasti do učenja ter skrb za celoviti razvoj otrokove osebnosti. To je dobro ubesedil antični velikan Platon: ´Mlad človek ni prazen lonec, ki ga je treba napolniti z znanjem, temveč ogenj, katerega je potrebno prižgati´.

dr. Sebastjan Kristovič

11 komentarjev

  1. Pingback: seo site planner
  2. Pingback: visite aqui
  3. Pingback: white berry runtz
  4. Pingback: aksara178 rtp
  5. Pingback: trustbet
  6. Pingback: rich89bet
  7. Pingback: game sunwin
  8. Pingback: ks quik 2000

Comments are closed.