Test

Vsa leta 2021 Vsi avtorji Kristovič, Sebastjan Markuš, Nina 1. Markuš, Nina; Kristovič, SebastjanLogopedagogika in eksistencialna pedagogika v vzgoji in izobraževanju = Logopedagogy and existential pedagogy in the educational system Inproceedings V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno…