Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja

Logopedagogika, ki jo na znanstveni ravni razvijamo v okviru raziskovalnega projekta, zajema vsebine, ki v vzgojno-izobraževalnem procesu razvijajo področja, ki otroka celostno oblikujejo in pripravijo na življenje.
Logopedagoški vzgojno-izobraževalni proces
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

Dr. Sebastjan Kristovič

Vodja projekta

Namen raziskovalnega projekta je vzpostaviti celostni pristop v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje. Zato smo pripravili celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je prepoznala pomembnost in potencial projekta in ga tudi odobrila.

Najpomembnejši cilji:

  • Celovit izobraževalni program
  • Delavnice in seminarji
  • Šole za starše
  • Vseživljenjsko učenje
  • Izpopolnjevanja
  • Znanstvena monografija

LOGOPEDAGOGIKA

Nova paradigma vzgoje

Celovitost

- Sistematične rešitve vzgojno-izobraževalnega procesa -

Celovitost

Projekt ponuja celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

Razvoj

- Nujnost izobljšav zaradi posledic škodljive posledice permisivne vzgoje -

Razvoj

Zaradi raznovrstnih posledic permisivne vzgoje logopedagogika predstavlja nujnosti izboljšav vzgojno-izobraževalnega sistema v slovenskem prostoru.

Kakovost življenja

- Pristop v vzgoji in izobraževanju v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje -

Kakovost življenja

Logopedagogika vzpostavlja celostni pristop v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje.

Paradigma vzgoje

- Proces v katerem bo posameznik svoje življenje doživljal osmišljeno in izpolnjeno -

Paradigma vzgoje

Cilj logopedagoškega procesa je čustveno-socialno delujoč in etično ozaveščen posameznik zadovoljen s seboj in se zaveda odgovornosti za svoje življenje in svet v katerem živi.

Logopedagogika je utemeljena na Franklovi antropološki naravnavi k razumevanju človeka (logoterapija/eksistencialna analiza) in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podaja Komisija Unesco (Delors); še posebej je v ospredju četrti steber: Učiti se biti.

PERMISIVNA PARADIGMA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

“Pod pritiski permisivne paradigme in zaradi pretirane birokratizacije, kjer je prav vse potrebno določiti na podlagi uredb, zakonov in predpisov, sta posledično šola in vrtec izgubili strokovno funkcionalno avtonomijo in integriteto.”

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo

PROCES

5 korakov raziskovalnega procesa

01.

Znanstveno-raziskovalni del

Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov bomo izvedli analizo trenutnega stanja, s pomočjo katere bomo ugotovili, v kolikšni meri se uresničujejo evropske smernice celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

02.

Raziskava smernic

Raziskala in verificirala se bo stopnja duševnega zdravja vezana na eksistencialno krizo in krizo smisla, noogene nevroze in kakovost življenja ter ugotovilo se bo, katera življenjska področja v največji meri ogrožajo kakovost življenja in duševno zdravje.

03.

Nova paradigma

Na podlagi rezultatov poglobljenih znanstvenih/strokovnih analiz bomo izdelali novo paradigmo celostnega vzgojnega in vzgojno-izobraževalnega procesa (v obliki obsežne znanstvene monografije in krajših brošur).

04.

Duševno zdravje

V tej fazi bomo tudi pripravili celoviti izobraževalni program, ki bo namenjen staršem, otrokom, mladostnikom, učiteljem, vzgojiteljem, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo in ki bo vseboval delavnice, šole za starše in seminarje.

05.

Izobraževanja in delavnice

V zadnjem obdobju projekta bo potekalo izvajanje izobraževalnega programa (vseživljenjsko učenje/izpopolnjevanje, delavnice, šole za starše in seminarji), ki bo namenjen učiteljem, vzgojiteljem in staršem ter otrokom in mladostnikom.

OBJAVE

Najrazličnejši prispevki iz področja vzgoje in izobraževanja

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE

Neposredno iz izvajanja projekta

Poišči najodmevnejše prispevke!

Logopedagogika

001 234 56 78

Let’s Discuss Your Project Now!

Otrok mora nujno pridobiti izkušnjo(e), da je življenje čudovito in vredno, da se je pa potrebno potruditi in lastnemu življenju dati smiselno vsebino in iz njega nekaj narediti.

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 26. januar 2021
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 8. september 2020
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 1. september 2020
Oddaja Dobro jutro, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 23. 7. 2020.
Sodelovanje na Radiu City, Maribor, 7. 5. 2020.
Večer v živo v Narodnem domu v Mariboru, 27. maja 2019.
Gostovanje v oddaji Sreda v sredo, na TOP TV, 27. maj 2015.

ZA človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES IN KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov

HOLISTIC EDUCATIONAL PROCESS AND STRENGTHENING OF MENTAL HEALTH Proceedings book with peer review on scientific and professional contributions

 

“Predavatelji smo si bili edini v tem, da če Slovenija želi, da bi bili njeni otroci srečni, uspešni in zadovoljni posamezniki, bo na področju duševnega zdravja in vzgojno-izobraževalnega procesa nujno potrebno sprejeti in uvesti številne sistemske rešitve.”
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič