Nov študijski program

Logopedagogika

Predstavljamo vam enkraten inovativni študijski program Logopedagogike, ki je namenjen izpopolnjevanju znanja na področju vzgoje in izobraževanja. Ta akreditirani program uživa mednarodno veljavnost in je bil potrjen pri NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu).

Logopedagogika – inovativni holistični pristop v vzgoji in izobraževanju za 21. stoletje

Logopedagogika, ki jo na znanstveni ravni razvijamo v okviru raziskovalnega projekta, zajema vsebine, ki v vzgojno-izobraževalnem procesu razvijajo področja, ki otroka celostno oblikujejo in pripravijo na življenje.
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

Dr. Sebastjan Kristovič

Vodja projekta

Namen raziskovalnega projekta je bil vzpostaviti celostni pristop v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje. Zato smo v okviru študijskega programa Logopedagogika pripravili celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je prepoznala pomembnost in potencial projekta ter ga tudi odobrila.

Najpomembnejši cilji:

  • Celovit izobraževalni program
  • Delavnice in seminarji
  • Vseživljenjsko učenje
  • Znanstvena monografija

LOGOPEDAGOGIKA

Izobraževalni program

Vzgoja

- Sistematične rešitve vzgojno-izobraževalnega procesa -

Vzgoja

Projekt ponuja celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

Izobraževanje

- Nujnost izobljšav zaradi posledic škodljive posledice permisivne vzgoje -

Izobraževanje

Zaradi raznovrstnih posledic permisivne vzgoje logopedagogika predstavlja nujnosti izboljšav vzgojno-izobraževalnega sistema v slovenskem prostoru.

Smisel življenja

- Pristop v vzgoji in izobraževanju v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje -

Smisel življenja

Logopedagogika vzpostavlja celostni pristop v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje.

Duševno zdravje

- Proces v katerem bo posameznik svoje življenje doživljal osmišljeno in izpolnjeno -

Duševno zdravje

Cilj logopedagoškega procesa je čustveno-socialno delujoč in etično ozaveščen posameznik zadovoljen s seboj in se zaveda odgovornosti za svoje življenje in svet v katerem živi.

Logopedagogika je utemeljena na Franklovi antropološki naravnavi k razumevanju človeka (logoterapija/eksistencialna analiza) in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podaja Unesco; še posebej sta v ospredju četrti in peti steber: Učiti se biti  in učiti se postati.

PERMISIVNA PARADIGMA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

“Pod pritiski permisivne paradigme in zaradi pretirane birokratizacije, kjer je prav vse potrebno določiti na podlagi uredb, zakonov in predpisov, sta posledično šola in vrtec izgubili strokovno funkcionalno avtonomijo in integriteto.”

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo

OBJAVE

Najrazličnejši prispevki iz področja vzgoje in izobraževanja

PROJEKTNA SKUPINA

Vodja projekta in raziskovalci

Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

znanstvena monografija

»Šola in vrtec sta v Republiki Sloveniji v veliki meri izgubila strokovno avtonomijo in integriteto. Pedagoško dostojanstvo klone pod pritiski sistemske permisivne paradigme, približevanje pomena in lepote novega znanja pa je postalo nepomembno. Še več, cilj nikoli ne bi smel biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celovito razvita in integrirana osebnost. Pomen vzgoje se je v veliki meri izgubil,« ob zaključku projekta Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja poudarja prof. dr. Sebastjan Kristovič.

Prenesi monografijo

Otrok mora nujno pridobiti izkušnjo(e), da je življenje čudovito in vredno, da se je pa potrebno potruditi in lastnemu življenju dati smiselno vsebino in iz njega nekaj narediti.

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 26. januar 2021
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 8. september 2020
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 1. september 2020
Oddaja Dobro jutro, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 23. 7. 2020.
Sodelovanje na Radiu City, Maribor, 7. 5. 2020.
Večer v živo v Narodnem domu v Mariboru, 27. maja 2019.
Gostovanje v oddaji Sreda v sredo, na TOP TV, 27. maj 2015.