Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja

Logopedagogika, ki jo na znanstveni ravni razvijamo v okviru raziskovalnega projekta, zajema vsebine, ki v vzgojno-izobraževalnem procesu razvijajo področja, ki otroka celostno oblikujejo in pripravijo na življenje.
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

Dr. Sebastjan Kristovič

Vodja projekta

Namen raziskovalnega projekta je vzpostaviti celostni pristop v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje. Zato smo pripravili celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je prepoznala pomembnost in potencial projekta in ga tudi odobrila.

Najpomembnejši cilji:

  • Celovit izobraževalni program
  • Delavnice in seminarji
  • Vseživljenjsko učenje
  • Znanstvena monografija

LOGOPEDAGOGIKA

Izobraževalni program

Vzgoja

- Sistematične rešitve vzgojno-izobraževalnega procesa -

Vzgoja

Projekt ponuja celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

Izobraževanje

- Nujnost izobljšav zaradi posledic škodljive posledice permisivne vzgoje -

Izobraževanje

Zaradi raznovrstnih posledic permisivne vzgoje logopedagogika predstavlja nujnosti izboljšav vzgojno-izobraževalnega sistema v slovenskem prostoru.

Smisel življenja

- Pristop v vzgoji in izobraževanju v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje -

Smisel življenja

Logopedagogika vzpostavlja celostni pristop v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje.

Duševno zdravje

- Proces v katerem bo posameznik svoje življenje doživljal osmišljeno in izpolnjeno -

Duševno zdravje

Cilj logopedagoškega procesa je čustveno-socialno delujoč in etično ozaveščen posameznik zadovoljen s seboj in se zaveda odgovornosti za svoje življenje in svet v katerem živi.

Logopedagogika je utemeljena na Franklovi antropološki naravnavi k razumevanju človeka (logoterapija/eksistencialna analiza) in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podaja Komisija Unesco (Delors); še posebej je v ospredju četrti steber: Učiti se biti.

PERMISIVNA PARADIGMA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

“Pod pritiski permisivne paradigme in zaradi pretirane birokratizacije, kjer je prav vse potrebno določiti na podlagi uredb, zakonov in predpisov, sta posledično šola in vrtec izgubili strokovno funkcionalno avtonomijo in integriteto.”

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo

PROCES

5 korakov raziskovalnega procesa

01.

Znanstveno-raziskovalni del

Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov smo izvedli analizo trenutnega stanja, s pomočjo katere smo ugotovili, v kolikšni meri se uresničujejo evropske smernice celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru, ter določili najšibkejša področja, ki potrebujejo korekcijo. Preberi več tukaj.

02.

Raziskava smernic

Šele kadar natančno spoznamo poglavitne izvore necelostne (redukcionistične in deterministične) vzgoje in vzgojno-izobraževalnega procesa, v korelaciji z duševnim zdravjem in kakovostjo življenja, je mogoče učinkovito reševati nastalo problematiko z vsemi pripadajočimi konsekvencami. Namen raziskave ni bil samo narediti analizo in ugotoviti trenutno stanje ampak predvsem podati alternativo in ponuditi možnosti za izboljšanje prihodnosti mladih in celotne družbe. Preberi več tukaj.

03.

Nova paradigma

Na podlagi rezultatov poglobljenih znanstvenih/strokovnih analiz pripravljamo novo paradigmo celostnega vzgojnega in vzgojno-izobraževalnega procesa (v obliki obsežne znanstvene monografije in krajših brošur).

04.

Duševno zdravje

V tej fazi pripravljamo celoviti izobraževalni program, ki je namenjen staršem, otrokom, mladostnikom, učiteljem, vzgojiteljem, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo in vsebuje delavnice, šole za starše in seminarje.

05.

Izobraževanja in delavnice

V zadnjem obdobju projekta je potekalo izvajanje zastavljenega izobraževalnega programa (vseživljenjsko učenje/izpopolnjevanje, delavnice, šole za starše in seminarji), ki so bili namenjen učiteljem, vzgojiteljem in staršem ter otrokom in mladostnikom.

NAJPOMEMBNEJŠI DOPRINOS PROJEKTA

“Eden izmed najpomembnejših doprinosov projekta je njegova konkretna aplikativna vrednost, ki je v utemeljitvi celostne paradigme vzgoje, vzgojno-izobraževalnega procesa v povezavi s kakovostjo življenja in duševnim zdravjem in predstavlja celoviti izobraževalni program za otroke, mladostnike, učitelje, vzgojitelje in starše, ki temelji na antropološki usmeritvi logoterapije oziroma eksistencialne analize Viktorja E. Frankla.”

dr. Sebastjan Kristovič

in projektna skupina

OBJAVE

Najrazličnejši prispevki iz področja vzgoje in izobraževanja

PROJEKTNA SKUPINA

Vodja projekta in raziskovalci

Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

znanstvena monografija

»Šola in vrtec sta v Republiki Sloveniji v veliki meri izgubila strokovno avtonomijo in integriteto. Pedagoško dostojanstvo klone pod pritiski sistemske permisivne paradigme, približevanje pomena in lepote novega znanja pa je postalo nepomembno. Še več, cilj nikoli ne bi smel biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celovito razvita in integrirana osebnost. Pomen vzgoje se je v veliki meri izgubil,« ob zaključku projekta Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja poudarja prof. dr. Sebastjan Kristovič.

Prenesi monografijo

Otrok mora nujno pridobiti izkušnjo(e), da je življenje čudovito in vredno, da se je pa potrebno potruditi in lastnemu življenju dati smiselno vsebino in iz njega nekaj narediti.

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 26. januar 2021
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 8. september 2020
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 1. september 2020
Oddaja Dobro jutro, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 23. 7. 2020.
Sodelovanje na Radiu City, Maribor, 7. 5. 2020.
Večer v živo v Narodnem domu v Mariboru, 27. maja 2019.
Gostovanje v oddaji Sreda v sredo, na TOP TV, 27. maj 2015.