2023

15.

Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija] Članek v strokovni reviji

V: str. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 )), 2023, ISSN: 978-961-7183-12-2, (Avtorji in dodatek k nasl. v kolofonu).

Povezava | BibTeX

14.

Sebastjan (avtor Kristovič, urednik) Pangrčič (Ur.)

Predlog strateškega načrta prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji Članek v strokovni reviji

V: str. 51, 2023.

Povezava | BibTeX

2022

13.

Kristovič, Sebastjan; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina

Logopedagogika: holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje: [znanstvena monografija] Članek v strokovni reviji

V: str. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 )), 2022, ISSN: 978-961-7183-02-3, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 13. 1.2023).

Povezava | BibTeX

12.

Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina; Kristovič, Sebastjan

The readiness of educational professionals for sustainable development in education in Slovenia Članek v strokovni reviji

V: Annales, vol. 32, no. 1, str. 145–156, 2022, ISSN: 1408-5348, (Bibliografija: str. 155-156 Abstract ; Sintesi: Disponibilita degli operatori educativi per lo sviluppo sostenibile nell‘ambito dell‘istruzione in Slovenia ; Povzetek: Pripravljenost vzgojno-izobraževalnih delavcev za trajnostni razvoj v šolstvu v Sloveniji).

Povezava | BibTeX

11.

Kristovič, Sebastjan; Kristovič, Jasmina; Pangrčič, Polonca

Knowledge and implementation of the guidelines of the holistic educational approach in the Republic of Slovenia Članek v strokovni reviji

V: Journal for ReAttach therapy and developmental diversities, vol. 4, no. 2, str. 83–92, 2022, ISSN: 2589-7799, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 25. 3. 2022 Bibliografija: str. 91-92 Abstract).

Povezava | BibTeX

10.

Kristovič, Jasmina

Duševno zdravje in osmišljeno življenje slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Book Chapter

V: Kristovič, Sebastjan; Pangrčič, Polonca (Ur.): Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija], str. 169–182, AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022, ISBN: 978-961-7183-08-5, (Bibliografija: str. 180-182).

Povezava | BibTeX

9.

Pangrčič, Polonca

Izzivi in poznavanje holističnega vzgojnoizobraževalnega pristopa v Sloveniji Book Chapter

V: Kristovič, Sebastjan; Pangrčič, Polonca (Ur.): Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija], str. 59–73, AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022, (Bibliografija: str. 71-73).

Povezava | BibTeX

8.

Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop v vzgoji in izobraževanju - logopedagogika Book Chapter

V: Kristovič, Sebastjan; Pangrčič, Polonca (Ur.): Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija], str. 15–57, AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022, (Poglavje zajema razširjen povzetek iz knjige Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje Bibliografija: str. 55-57).

Povezava | BibTeX

2021

7.

Kristovič, Sebastjan

Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem Proceedings Article

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton, str. str. 11-17, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | Povezava | BibTeX

6.

Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina; Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems Proceedings Article

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton, str. str. 26-34, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | Povezava | BibTeX

5.

Kristovič, Jasmina; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Sebastjan

(Ne)zdrava "mlada" Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov [Elektronski vir] = (Un)healty "young" Europe - mental health of child and adolescent Proceedings Article

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton, str. str. 64-73, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | Povezava | BibTeX

4.

Kristovič, Jasmina; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Sebastjan

(Ne)zdrava “mlada” Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov = (Un)healty “young” Europe - mental health of child and adolescent Proceedings Article

V: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja: zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, str. 64–73, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 7. 5. 2021 Bibliografija: str. 72-73 Povzetek ; Abstract).

Povezava | BibTeX

3.

Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina; Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems Proceedings Article

V: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja: zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, str. 26–34, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 7. 5. 2021 Bibliografija: str. 33-34 Povzetek ; Abstract).

Povezava | BibTeX

2.

Kristovič, Sebastjan

Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem Proceedings Article

V: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja: zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, str. 11–17, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 7. 5. 2021 Bibliografija: str. 17 Povzetek ; Abstract).

Povezava | BibTeX

2020

1.

Pangrčič, Polonca

Holistični pristop v tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in foreign and domestic school systems Članek v strokovni reviji

V: Relevanca znanosti in izobraževanja: zbornik povzetkov, str. 288, 2020, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 13. 5. 2020).

Povezava | BibTeX

 

Dolor non sapien quam egestas, elit a viverra malesuada! Vestibulum risus diam non sapien quam egestas, elit a viverra malesuada! Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci lorem. Dolor amet non sapien quam egestas!
<img src=”https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP.jpg” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” srcset=”https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP.jpg 1200w, https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP-300×205.jpg 300w, https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP-1024×701.jpg 1024w, https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP-768×525.jpg 768w, https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP-474×324.jpg 474w, https://logopedagogika.si/wp-content/uploads/2020/12/Sebastjan_Kristovic_134_190215_VP-600×411.jpg 600w” alt=”Portrait of izr. prof. dr. Sebastjan Kristovi?, Alma Mater Europaea – ECM, on February 15, 2019 in Ljubljana, Slovenia. Photo by Vid Ponikvar / Sportida” width=”1200″ height=”821″ />
Sebastjan Kristovič
Founder &amp; CEO

<h2>Strategy &amp; approach</h2>