Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

»Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je celovito delujoča, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. V skladu s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Zato je ena izmed ključnih nalog in obenem izzivov pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema razvijanje veselja in strasti do učenja ter skrb za celoviti razvoj otrokove osebnosti. To je dobro ubesedil antični velikan Platon: ´Mlad človek ni prazen lonec, ki ga je treba napolniti z znanjem, temveč ogenj, katerega je potrebno prižgati´.«

(dr. Sebastjan Kristovič)

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).

LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE
LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE
Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja
Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja

Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji mora upoštevati holistični pristop, ki ne obravnava otroka samo kot kognitivno bitje, temveč tudi kot celoto telesne, duševne in duhovne razsežnosti. To omogoča boljše razumevanje otrokovih potreb, stisk in želja ter učinkovitejše reševanje težav v duševnem zdravju, ki vse bolj prizadenejo otroke in mladostnike v Sloveniji. Negativne posledice dolgotrajnega preživljanja časa pred zaslonom telefona so seveda številne, med drugim anksioznost, depresija, razvoj zasvojenskega vedenja, govorne težave, debelost, nizka samopodoba in samozavest.

(dr. Sebastjan Kristovič)

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).