Dr. Polona Pangrčič

raziskovalka
Dr. Polona Pangrčič

Bibliografija

Polonca Pangrčič je doktorirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani s področja poučevanje na razredni stopnji, kjer se je ožje usmerila na poučevanje nadarjenih otrok v osnovni šoli.

Njeno znanstveno in raziskovalno delo obsega področje poučevanja nadarjenih učencev v osnovni šoli, različne družbene pojave in vplive na vzgojno-izobraževalni proces in poučevanje specifičnih skupin učencev znotraj redne osnovne šole.

Raziskuje tudi vplive novosti in ob tem išče izboljšave v učnem procesu.

Ena izmed zadnjih so paricipatorni individualizirani programi za nadarjene učence, ki jih je zasnovala na podlagi raziskave iz prakse.

Pri svojem delu se tudi posveča problematiki obstoječega šolskega sistema, v katerega vnaša inovativne prakse.

Redno se udeležuje znanstvenih in strokovnih konferenc z omenjenih področij, tako doma kot v tujini, kjer tudi aktivno sodeluje kot udeleženka ali članica programskega sveta.

Ob tem v znanstvenem in strokovnem časopisju objavlja tudi prispevke, ki izhajajo iz njenega znanstveno-raziskovalnega dela.

 

Povezava: SICRIS