Raziskovalno skupino sestavljajo strokovnjaki različnih področij.

Vodja raziskovalne skupine izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič je raziskovalec in strokovnjak iz področja logoterapije/eksistencialne analize in vzgoje.

Ostali člani projektne skupine pokrivajo področja izobraževanja, vzgoje, duševnega zdravja in prava.

Vzgoja za življenje!

Vprašali so otroka: »ZAKAJ JOČEŠ?«
Odgovoril je: »KER MI V VSEM USTREŽEJO!«
Armenski pregovor