Celovita vzgoja

»Vzgajati ne pomeni zgolj razvijati razum, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in njegov značaj. Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel. Tega pa ne moremo doseči le z besedami, marveč predvsem tako, da te besede udejanjimo v lastnem življenju, v svoji človeški drži. Vzgoja je skupna naloga staršev, šol, univerz, tiska, radia, televizije in javnega mnenja. To je velika odgovornost.« (Bosmans)

12 strateških ciljev prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji

Da bo prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji celovita, trajna in učinkovita, je treba v strategijo prenove zajeti naslednjih 12 strateških ciljev.

Trije stebri prenove: vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje
Pet UNESCO-vih stebrov
Začetek prenove: Pogled s konca nazaj in ključna vprašanja
Vzgojna paradigma: Pomembnost vključitve družine, predšolskega obdobja in šolanja
Holistični pristop je nujen za celovito prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema
Povrnitev strokovne avtonomije in dostojanstva pedagoškim delavcem in zavodom
Pomembnost vzgoje in preventive v vzgojno-izobraževalnem procesu
Celostni razvoj osebnosti, kot cilj vzgojno-izobraževalnega sistema s poudarkom na holističnem pristopu
Pomen aktivne in (so)ustvarjalne vloge učenca v holističnem pristopu
Pomen personaliziranega pristopa v holističnem vzgojno-izobraževalnem procesu, didaktični trikotnik in pomembnost medosebnega dialoga/odnosa
Vključevanje duhovne omike in razvoj smisla, veselja ter strasti do učenja, kot ključna naloga prenove vzgojno-izobraževalnega sistema
Pomembnost osebnostnega razvoja in edukacije pedagoških delavcev za visokokakovostni vzgojno-izobraževalni proces ter uvedba sprejemnih izpitov za pedagoške poklice

Vsak izmed dvanajstih strateških ciljev se lahko ustrezno razume samo ob upoštevanju preostalih enajstih ciljev, saj so v tesni medsebojni povezavi in se medsebojno dopolnjujejo.

Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

»Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je celovito delujoča, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. V skladu s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Zato je ena izmed ključnih nalog in obenem izzivov pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema razvijanje veselja in strasti do učenja ter skrb za celoviti razvoj otrokove osebnosti. To je dobro ubesedil antični velikan Platon: ´Mlad človek ni prazen lonec, ki ga je treba napolniti z znanjem, temveč ogenj, katerega je potrebno prižgati´.«

(dr. Sebastjan Kristovič)

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).

LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE
LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE
Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja
Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja

Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji mora upoštevati holistični pristop, ki ne obravnava otroka samo kot kognitivno bitje, temveč tudi kot celoto telesne, duševne in duhovne razsežnosti. To omogoča boljše razumevanje otrokovih potreb, stisk in želja ter učinkovitejše reševanje težav v duševnem zdravju, ki vse bolj prizadenejo otroke in mladostnike v Sloveniji. Negativne posledice dolgotrajnega preživljanja časa pred zaslonom telefona so seveda številne, med drugim anksioznost, depresija, razvoj zasvojenskega vedenja, govorne težave, debelost, nizka samopodoba in samozavest.

(dr. Sebastjan Kristovič)

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).

Prenova

vzgojno-izobraževalnega sistema v 21. stoletju

Prenova vzgojno-izobraževalnega sistema zahteva osredotočenost na razvoj osebnosti ter spodbujanje smisla, veselja in strasti do učenja. To postaja še pomembnejše v sodobnem času, kjer gre predvsem za sobivanje in način bivanja, ne samo za pridobivanje znanja in dela.

Celoten PREDLOG STRATEŠKEGA NAČRTA PRENOVE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI je v monografiji na spodnji povezavi (str. 51).