01.

Znanstveno-raziskovalni del

Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov bomo izvedli analizo trenutnega stanja, s pomočjo katere bomo ugotovili, v kolikšni meri se uresničujejo evropske smernice celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

02.

Raziskava smernic

Raziskala in verificirala se bo stopnja duševnega zdravja vezana na eksistencialno krizo in krizo smisla, noogene nevroze in kakovost življenja ter ugotovilo se bo, katera življenjska področja v največji meri ogrožajo kakovost življenja in duševno zdravje.

03.

Duševno zdravje

Na podlagi rezultatov poglobljenih znanstvenih/strokovnih analiz bomo izdelali novo paradigmo celostnega vzgojnega in vzgojno-izobraževalnega procesa (v obliki obsežne znanstvene monografije in krajših brošur).

04.

Duševno zdravje

V tej fazi bomo tudi pripravili celoviti izobraževalni program, ki bo namenjen staršem, otrokom, mladostnikom, učiteljem, vzgojiteljem, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo in ki bo vseboval delavnice, šole za starše in seminarje.

05.

Izobraževanja in delavnice

V zadnjem obdobju projekta bo potekalo izvajanje izobraževalnega programa (vseživljenjsko učenje/izpopolnjevanje, delavnice, šole za starše in seminarji), ki bo namenjen učiteljem, vzgojiteljem in staršem ter otrokom in mladostnikom.