Logopedagoški proces

Zajema vsebine in razvija področja, ki otroka celostno oblikujejo in pripravijo na življenje.

Logopedagogika je utemeljena na Franklovi antropološki naravnavi k razumevanju človeka (logoterapija/eksistencialna analiza) in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podaja Komisija Unesco (Delors); še posebej je v ospredju četrti steber: Učiti se biti.

Temeljni cilj logopedagogike je opolnomočen, čustveno-socialno delujoč in etično ozaveščen posameznik, ki je na bivanjski ravni zadovoljen s seboj in se zaveda odgovornosti za svoje življenje in svet v katerem živi. Takšen posameznik bo svoje življenje doživljal osmišljeno in izpolnjeno.

Razvoj celostne paradigme vzgoje, vzgojno-izobraževalnega procesa v povezavi s kakovostjo življenja in duševnim zdravjem.
Preberi več
Raziskovalni projekt sestavljajo posamezne delovne faze in mejniki, ki so definirani z raziskovalnimi in aplikativnimi cilji.
Preberi več
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Alma Mater Europaea, Mednarodni inštitut za psihoterapijo in uporabno psihologijo.
Preberi več

Predstavitev projekta

Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja.

Raziskovalna skupina: izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Jasmina Kristovič, mag. ZDŠ, Dr. Polona Pangrčič in red. prof. dr. Jurij Toplak

Projekt financira: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Alma Mater Europaea, Mednarodni inštitut za psihoterapijo in uporabno psihologijo.

Udejanjiti vzgojno poslanstvo.

Vsi se zelo dobro zavedamo raznovrstnih škodljivih posledic permisivne vzgoje in nujnosti izboljšav vzgojno-izobraževalnega sistema v slovenskem prostoru. Učitelji in vzgojitelji so v zadnjih letih oz. desetletjih izgubili dobršen del integritete in avtonomije, zato je njihovo delo/poslanstvo postalo izredno naporno in nehvaležno. Udejanjanje vzgojnega poslanstva v vzgojno-izobraževalnih institucijah se je v veliki meri razvodenelo v permisivni paradigmi, birokratizaciji, izpolnjevanju številnih predpisov, navodil in uredb ter izgubljanju avtonomije ter posledično identitete same šole oz. vrtca.

Celovite sistematične rešitve.
Izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.
Razvoj celostne logopedagoške paradigme vzgoje.
Vzgojno-izobraževalnega procesa v povezavi s kakovostjo življenja in duševnim zdravjem.

Permisivna vzgoja, ki je usmerjena v zadovoljevanje otrokovih želja in potreb, poplava obšolskih/obvrtčevskih dejavnosti, dojemanje in obravnava otroka, kot predvsem kognitivnega bitja in pretirana uporaba zaslonov povzročajo otrokom in posledično družbi nepopravljivo škodo.

Zaradi vseh navedenih razlogov smo pripravili celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

Permisivna paradigma v vzgoji in izobraževanju

“Pod pritiski permisivne paradigme in zaradi pretirane birokratizacije, kjer je prav vse potrebno določiti na podlagi uredb, zakonov in predpisov, sta posledično šola in vrtec izgubili strokovno funkcionalno avtonomijo in integriteto.”

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo

Razvoj raziskovalnega projekta

Posamezne delovne faze in mejniki so definirani z raziskovalnimi in aplikativnimi cilji.

01

Znanstveno-raziskovalni del

Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov bomo izvedli analizo trenutnega stanja, s pomočjo katere bomo ugotovili, v kolikšni meri se uresničujejo evropske smernice celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru, ter določili najšibkejša področja, ki potrebujejo korekcijo.

02

Raziskava smernic

Raziskala in verificirala se bo stopnja duševnega zdravja vezana na eksistencialno krizo in krizo smisla, noogene nevroze in kakovost življenja ter ugotovilo se bo, katera življenjska področja v največji meri ogrožajo kakovost življenja in duševno zdravje. na podlagi rezultatov poglobljenih znanstvenih/strokovnih

03

Raziskava duševnega zdravja

analiz bomo  izdelali novo paradigmo celostnega vzgojnega in vzgojno-izobraževalnega procesa (v obliki obsežne znanstvene monografije in krajših brošur). V tej fazi bomo tudi pripravili celoviti izobraževalni program, ki bo namenjen staršem, otrokom, mladostnikom, učiteljem, vzgojiteljem,

04

Analiza rezultatov

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo in ki bo vseboval delavnice, šole za starše in seminarje. V zadnjem obdobju projekta bo potekalo izvajanje izobraževalnega programa (vseživljenjsko učenje/izpopolnjevanje, delavnice, šole za starše in seminarji), ki bo namenjen učiteljem, vzgojiteljem in staršem ter otrokom in mladostnikom.

Antropološka naravnanost

Človek kot telesno, duševno in duhovno bitje

Logopedagogika v svoji antropološki naravnavi vidi otroka oziroma človeka kot telesno, duševno in duhovno bitje. Duhovno ni mišljeno v religioznem smislu, ampak v znanstveno-antropološkem, gre za področja svobode, odgovornosti, ustvarjalnosti, kreativnosti, vrednot, itd. Kar pomeni, da bi tudi celoten vzgojno-izobraževalni sistem moral delovati v smeri, da bi zajemal vse tri razsežnosti.

Rezultati raziskovanja

Celovite sistematične rešitve

Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja.

Glavne smernice logopedagogike so: avtonomija, samostojnost, svoboda, odgovornost, samotranscendenca, empatija, noodinamika, kreativnost/ustvarjalnost, vrednote, identiteta, integriteta, intuicija, duševno zdravje, kakovost in smisel življenja.

Gre za holističen oz. celosten pristop (novost v družboslovni in humanistični znanosti), s čimer se logoterapija/eksistencialna analiza izogne vsakršnemu redukcionizmu in nihilizmu, ki ima za posledico dehumanizacijo in depersonalizacijo človeka. Kar pomeni zreduciranje človeka na nek skupek psiholoških in fizioloških mehanizmov.

Iz naših objav

Preberite naše objave, ki jih objavljamo v različnih medijih.

Iz naših pogovorov

Oglejte si fotografije in videoposnetke naših pogovorov. Preberite naše objave v spletnih in drugih medijih.

(VEČER V ŽIVO) Dr. Sebastjan Kristovič: Vzgoja - priprava otroka za življenje

Prisluhnite pogovoru Maje Furman z dr. Sebastjanom Kristovičem, profesorjem psihologije in strokovnjakom za vzgojo. Izvedeli boste, kaj pomeni biti vzgojno dosleden, kako vpliva na otroka sedenje pred zasloni in kako pomembno je razlikovanje ljubezni in vzgoje.

(Oddaja Dobro jutro) Dr. Sebastjan Kristovič: Postavljanje meja in dosledna vzgoja

“Ljubiti otroka ni, dovolim ti vse. Izraz ljubezni je tudi ne, ne dovolim.” Prisluhnite nasvetom prof. dr. Sebastjana Kristoviča o vzgoji otrok in postavljanju mej.