Učiti se biti

Temeljni cilj logopedagogike je opolnomočen, čustveno-socialno delujoč in etično ozaveščen posameznik, ki je na bivanjski ravni zadovoljen s seboj in se zaveda odgovornosti za svoje življenje in svet v katerem živi. Takšen posameznik bo svoje življenje doživljal osmišljeno in izpolnjeno.

Razvoj celostne paradigme vzgoje, vzgojno-izobraževalnega procesa v povezavi s kakovostjo življenja in duševnim zdravjem.
Preberi več
Raziskovalni projekt sestavljajo posamezne delovne faze in mejniki, ki so definirani z raziskovalnimi in aplikativnimi cilji.
Preberi več
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Alma Mater Europaea, Mednarodni inštitut za psihoterapijo in uporabno psihologijo.
Preberi več

Permisivna paradigma v vzgoji in izobraževanju

“Pod pritiski permisivne paradigme in zaradi pretirane birokratizacije, kjer je prav vse potrebno določiti na podlagi uredb, zakonov in predpisov, sta posledično šola in vrtec izgubili strokovno funkcionalno avtonomijo in integriteto.”

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo

Predstavitev projekta

Udejanjanje vzgojnega poslanstva v vzgojno-izobraževalnih institucijah se je v veliki meri razvodenelo v permisivni paradigmi, birokratizaciji, izpolnjevanju številnih predpisov, navodil in uredb ter izgubljanju avtonomije ter posledično identitete same šole oz. vrtca.

Permisivna vzgoja, ki je usmerjena v zadovoljevanje otrokovih želja in potreb, poplava obšolskih/obvrtčevskih dejavnosti, dojemanje in obravnava otroka, kot predvsem kognitivnega bitja in pretirana uporaba zaslonov povzročajo otrokom in posledično družbi nepopravljivo škodo.

Zaradi vseh navedenih razlogov smo pripravili celovite sistematične rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru.

Iz naših objav

POGOVORNE ODDAJE

Pogovor o vzgoji in izobraževanju

Otrok mora nujno pridobiti izkušnjo(e), da je življenje čudovito in vredno, da se je pa potrebno potruditi in lastnemu življenju dati smiselno vsebino in iz njega nekaj narediti.

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

dr. Sebastjan Kristovič

Strokovnjak za vzgojo

@Fell logopedagogika.si

Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 26. januar 2021
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 8. september 2020
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 1. september 2020
Oddaja Dobro jutro, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 23. 7. 2020.
Sodelovanje na Radiu City, Maribor, 7. 5. 2020.
Večer v živo v Narodnem domu v Mariboru, 27. maja 2019.
Gostovanje v oddaji Sreda v sredo, na TOP TV, 27. maj 2015.

ZA človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES IN KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov

HOLISTIC EDUCATIONAL PROCESS AND STRENGTHENING OF MENTAL HEALTH Proceedings book with peer review on scientific and professional contributions

 

“Predavatelji smo si bili edini v tem, da če Slovenija želi, da bi bili njeni otroci srečni, uspešni in zadovoljni posamezniki, bo na področju duševnega zdravja in vzgojno-izobraževalnega procesa nujno potrebno sprejeti in uvesti številne sistemske rešitve.”
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 26. januar 2021
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 8. september 2020
Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 1. september 2020
Oddaja Dobro jutro, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 23. 7. 2020.
Sodelovanje na Radiu City, Maribor, 7. 5. 2020.
Večer v živo v Narodnem domu v Mariboru, 27. maja 2019.
Gostovanje v oddaji Sreda v sredo, na TOP TV, 27. maj 2015.