Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

»Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je celovito delujoča, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. V skladu s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Zato je ena izmed ključnih nalog in obenem izzivov pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema razvijanje veselja in strasti do učenja ter skrb za celoviti razvoj otrokove osebnosti. To je dobro ubesedil antični velikan Platon: ´Mlad človek ni prazen lonec, ki ga je treba napolniti z znanjem, temveč ogenj, katerega je potrebno prižgati´.«

(dr. Sebastjan Kristovič)

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).

LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE
LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE
Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja
Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja

Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji mora upoštevati holistični pristop, ki ne obravnava otroka samo kot kognitivno bitje, temveč tudi kot celoto telesne, duševne in duhovne razsežnosti. To omogoča boljše razumevanje otrokovih potreb, stisk in želja ter učinkovitejše reševanje težav v duševnem zdravju, ki vse bolj prizadenejo otroke in mladostnike v Sloveniji. Negativne posledice dolgotrajnega preživljanja časa pred zaslonom telefona so seveda številne, med drugim anksioznost, depresija, razvoj zasvojenskega vedenja, govorne težave, debelost, nizka samopodoba in samozavest.

(dr. Sebastjan Kristovič)

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).

Najpomembnejši bibliografski zadetki

2023

15.

Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija] Članek v strokovni reviji

V: str. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 )), 2023, ISSN: 978-961-7183-12-2, (Avtorji in dodatek k nasl. v kolofonu).

Povezava | BibTeX

14.

Sebastjan (avtor Kristovič, urednik) Pangrčič (Ur.)

Predlog strateškega načrta prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji Članek v strokovni reviji

V: str. 51, 2023.

Povezava | BibTeX

2022

13.

Kristovič, Sebastjan; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina

Logopedagogika: holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje: [znanstvena monografija] Članek v strokovni reviji

V: str. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 )), 2022, ISSN: 978-961-7183-02-3, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 13. 1.2023).

Povezava | BibTeX

12.

Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina; Kristovič, Sebastjan

The readiness of educational professionals for sustainable development in education in Slovenia Članek v strokovni reviji

V: Annales, vol. 32, no. 1, str. 145–156, 2022, ISSN: 1408-5348, (Bibliografija: str. 155-156 Abstract ; Sintesi: Disponibilita degli operatori educativi per lo sviluppo sostenibile nell‘ambito dell‘istruzione in Slovenia ; Povzetek: Pripravljenost vzgojno-izobraževalnih delavcev za trajnostni razvoj v šolstvu v Sloveniji).

Povezava | BibTeX

11.

Kristovič, Sebastjan; Kristovič, Jasmina; Pangrčič, Polonca

Knowledge and implementation of the guidelines of the holistic educational approach in the Republic of Slovenia Članek v strokovni reviji

V: Journal for ReAttach therapy and developmental diversities, vol. 4, no. 2, str. 83–92, 2022, ISSN: 2589-7799, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 25. 3. 2022 Bibliografija: str. 91-92 Abstract).

Povezava | BibTeX

10.

Kristovič, Jasmina

Duševno zdravje in osmišljeno življenje slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Book Chapter

V: Kristovič, Sebastjan- Pangrčič, Polonca (Ur.): Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija], str. 169–182, AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022, ISBN: 978-961-7183-08-5, (Bibliografija: str. 180-182).

Povezava | BibTeX

9.

Pangrčič, Polonca

Izzivi in poznavanje holističnega vzgojnoizobraževalnega pristopa v Sloveniji Book Chapter

V: Kristovič, Sebastjan- Pangrčič, Polonca (Ur.): Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija], str. 59–73, AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022, (Bibliografija: str. 71-73).

Povezava | BibTeX

8.

Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop v vzgoji in izobraževanju - logopedagogika Book Chapter

V: Kristovič, Sebastjan- Pangrčič, Polonca (Ur.): Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja: [znanstvena monografija], str. 15–57, AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022, (Poglavje zajema razširjen povzetek iz knjige Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje Bibliografija: str. 55-57).

Povezava | BibTeX

2021

7.

Kristovič, Sebastjan

Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem Proceedings Article

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton, str. str. 11-17, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | Povezava | BibTeX

6.

Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina; Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems Proceedings Article

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton, str. str. 26-34, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | Povezava | BibTeX

5.

Kristovič, Jasmina; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Sebastjan

(Ne)zdrava "mlada" Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov [Elektronski vir] = (Un)healty "young" Europe - mental health of child and adolescent Proceedings Article

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton, str. str. 64-73, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | Povezava | BibTeX

4.

Kristovič, Jasmina; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Sebastjan

(Ne)zdrava “mlada” Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov = (Un)healty “young” Europe - mental health of child and adolescent Proceedings Article

V: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja: zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, str. 64–73, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 7. 5. 2021 Bibliografija: str. 72-73 Povzetek ; Abstract).

Povezava | BibTeX

3.

Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina; Kristovič, Sebastjan

Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems Proceedings Article

V: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja: zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, str. 26–34, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 7. 5. 2021 Bibliografija: str. 33-34 Povzetek ; Abstract).

Povezava | BibTeX

2.

Kristovič, Sebastjan

Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem Proceedings Article

V: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja: zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, str. 11–17, Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 7. 5. 2021 Bibliografija: str. 17 Povzetek ; Abstract).

Povezava | BibTeX

2020

1.

Pangrčič, Polonca

Holistični pristop v tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in foreign and domestic school systems Članek v strokovni reviji

V: Relevanca znanosti in izobraževanja: zbornik povzetkov, str. 288, 2020, (Nasl. z nasl. zaslona Opis vira z dne 13. 5. 2020).

Povezava | BibTeX