1.

Markuš, Nina; Kristovič, Sebastjan

Logopedagogika in eksistencialna pedagogika v vzgoji in izobraževanju = Logopedagogy and existential pedagogy in the educational system Inproceedings

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education, str. str. 35-45, AMEU - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | BibTeX

2.

Kristovič, Sebastjan (Ur.)

Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education Proceeding

AMEU - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

BibTeX

3.

Kristovič, Sebastjan

Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem Inproceedings

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education, str. str. 11-17, AMEU - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021, ISBN: 978-961-6966-77-1.

Povzetek | Povezava | BibTeX

2021

Markuš, Nina; Kristovič, Sebastjan

Logopedagogika in eksistencialna pedagogika v vzgoji in izobraževanju = Logopedagogy and existential pedagogy in the educational system Inproceedings

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education, str. str. 35-45, AMEU - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

Povzetek | BibTeX | Oznake:

Kristovič, Sebastjan (Ur.)

Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education Proceeding

AMEU - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021.

BibTeX | Oznake:

Kristovič, Sebastjan

Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem Inproceedings

V: Kristovič, Sebastjan (Ur.): Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education, str. str. 11-17, AMEU - ECM, Alma Mater Press, Maribor, 2021, ISBN: 978-961-6966-77-1.

Povzetek | Povezava | BibTeX | Oznake: logopedagogika, logoterapija, permisivna vzgoja, samopodoba, samozavest