Photo by Markus Spiske on Unsplash

»Vzgoje brez kazni ni«

Dr. Sebastjan Kristovič, strokovnjak na področju vzgoje in direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo (Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike) ter docent in prorektor za študijski proces na fakulteti Alma Mater Europaea, pravi, da ni univerzalnega recepta za vzgojo otrok, še vedno pa kljub drugačnim pristopom veljajo nekatere temeljne preizkušene prakse, denimo…